מפגש עם סופר סת"ם לתכנית ראשית

24/11/2014 - 14:30