כנס נשים מאמינות בשבילי המחקר

02/06/2014 - 08:10 - 16:00