בוקר מיוחד במדרשה לשומעות החופשיות

27/01/2014 - 09:00 - 12:00

 

הזמנה ופרטים נוספים יפורסמו בהמשך