מועד מיוחד לבחינות

29/05/2013 - 14:00 - 17:30

מועד מיוחד לבחינות בקורסים: מסכת כתובות (05-251/3) של הרב סתו בשעה 14:00

                                        סוגיות כשרות בעידן המודרני (05-384/3) של הרב סתו בשעה 16:00