מועד מיוחד לבחינה

26/05/2013 - 18:00 - 19:30

בחינה בקורס עזרא ונחמיה מס' קורס 05-141/3 של הרב זולדן.