יום פתוח יום ו' כג' אייר (03/05/2013) בואי לדוכן המדרשה

03/05/2013 - 08:00 - 13:00