תקופת מבחנים במדרשה

06/01/2013 - 13:20 - 20/01/2013 - 22:30

 

בחינות סמסטר א'  תשע"ג

 

 

בחינות סמסטר א' מועד א' יתפרסו על פני השבועיים האחרונים של הסמסטר,

בין התאריכים: יום ראשון כד' טבת (06/01/13) עד יום ראשון ט' שבט (20/01/13).

המבחנים מתקיימים בזמן השיעורים באותו מקום באותה שעה של כל שיעור ושיעור.

מבחן שנקבע לשבוע הראשון של הבחינות, השיעור הבא יתקיים כרגיל למרות שהיה כבר מבחן

והנוכחות בו היא תנאי לבדיקת המבחן.

קורס שלא מופיע בלוח המבחנים השיעורים יתקיימו כרגיל ויש לשאול את המרצה כיצד יקבע הציון.

בדרך כלל המבחנים באוניברסיטה מתקיימים בחופשת הסמסטר לכן המדרשה מקדימה את זמן המבחנים

כדי שלא תיווצר חפיפה .

אם במחלקות מסוימות מקדימים את המבחנים לפני בין הסמסטרים אז ניתן לגשת למבחן במדרשה במועד  ב' שייתקיים בימים שני ושלישי  ח' ט' אדר (18-19 במרץ 2013)

 

 

                                                                                   

מזכירות המדרשה