יום עיון למורות חיילות יתקיים במדרשה ביום חמישי כב כסליו. בתוכנית גם היכרות עם המדרשה ותוכניותיה ושיעור לכבוד חג החנוכה.

06/12/2012 - 08:00 - 16:00

יום עיון למורות חיילות יתקיים במדרשה ביום חמישי כב כסליו.
בתוכנית היכרות עם המדרשה ותוכניותיה ושיעור לכבוד חג החנוכה.