שבת של המג"ל- המדרשה והכולל בקמפוס

30/11/2012 - 08:00 - 01/12/2012 - 18:30