מועד ב' של כל הקורסים במדרשה

23/07/2012 - 10:00 - 24/07/2012 - 14:00

ניתן לגשת למועד ב' בכל הקורסים של המדרשה משעה 10:00 עד 13:30 יש להרשם לאחר מסירת המבחן במשרד המדרשה.

בהצלחה,

צוות המדרשה