ד"ר איילת סיידלר

ד"ר

קורות חיים

ד"ר איילת סיידלר, מרצה וסגנית ראש המדרשה בבר אילן ומרצה בלימודי יסוד. בוגרת תואר ראשון בתנ"ך ומחשבים במכללה בית וגן, תואר שני בפילוסופיה יהודית במחלקה לפילוסופיה בבר אילן ותואר שלישי  במחלקה לתנ"ך בבר – אילן במחזור הראשון של מצטייני נשיא. תחומי התמחותה בתנ"ך הם פרשנות מקרא והסיפור המקראי. ד"ר סיידלר פרסמה מאמרים בתחומים אלו בכתבי עת שונים. 

קובץ קורות חיים

פירסומים

רשימת פרסומים:

 

מאמרים בכתבי עת

 1. " 'אומר לך כלל...' כלל ויישומו בפירושי ראב"ע לסמיכותן של מצוות", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יז (תשס"ח), 253 – 278.
 2. " 'הכפל לחזק [] [כ]שאין לו טעם אחר'  - 'טעמו האחר' של הכפל בפירושי רד"ק", תרביץ עז (תשס"ח), 555 - 571 .
 3. "מזמור כז - בטחון, חשש ותקווה", בית מקרא נו (תשע"א), 100 – 125.
 4. "חיי הנפש של גיבורי הסיפור המקראי בפרשנות רד"ק", בית מקרא נז,1 (תשע"ב), עמ' 86 – 106.
 5. איילת סיידלר, "בין בלשן לפרשן – יחסו של רד"ק לתופעת ההתאמה המספרית במקרא"  HUCA 84 -85 (2013-2014), קלז -קנח
 6. 'Literary Devices in the Psalms – The Commentary of Ibn Ezra Revisited', JSQ 22,4 (2015), 377- 402  
 7. מאמרי: The Law of Levirate and Forced Marriage –Widow vs. Levir in Deut. 25.5-10 התקבל לפרסום ב  JSOT  12.9.16

 

 1. מאמרי: Jewish Identity on Trial: The Case of Mordecai the Jew    התקבל לפרסום ב 15.12.16

מאמרים בספרים

1. "פירושי רד"ק למצג המקראי", בתוך: מ' אביעוז, י' שמש וא' עסיס (עורכים), זר רימונים – מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר, אטלנטה 2013, עמ' 524 -538

 

בקורת ספרים

1. 'רד"ק, בין מסורת לחידוש' בקרת לספר Grunhaus Naomi, The challenge of received tradition: dilemmas of interpretation in Radak's biblical commentaries, Oxford: Oxford University Press, 2013, 258 p. שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כד (תשע"ה), עמ' 341 - 348

הרצאות בכנסים מדעיים

 1. 'בין "אותה אבקש" ל"את פניך אבקש" זיקות לשוניות במזמור כז ומשמעותן', כנס על ספרי "כתובים" שבמקרא, המחלקה למורשת ישראל, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, ח' אייר, (13.5.08)
 2. 'המצג ותפקידו בפרשנות הפשט בצפון צרפת ובפרובנס', הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, ירושלים תשס"ט, י"ב-ט"ז באב (6-2 באוגוסט 2009(
 3. 'רשב"ם רד"ק ומדרשי אגדה לספר בראשית', אגדה ופרשנותה היבטים היסטוריים, רעיוניים והרמנויטיים, כנס בין לאומי מכון לנדר, אוניברסיטת בר אילן המחלקה לתלמוד, טורו קולג' ניו יורק, ג-ד שבט תש"ע.
 4. 'דרכו של רד"ק בעיצוב הדמויות בסיפור המקראי', שבעים פנים לתורה, מגוון פניה של פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים, כנס בינלאומי אוניברסיטת חיפה,  יח-כ אייר תשע"א ( 22 – 24 במאי 2011)
 5. 'בין פרשן לבלשן: עיון ביחסו של רד"ק להתאמה המספרית בפסוקים המקרא', יהודי פרובנס, כנס בינלאומי, אוניברסיטת אקס-מרסיי, אוניברסיטת בר –אילן, 13.2.12 – 15.2.12.
 6.  Rashbam's and Radak's Approach Towrds Midrash: A Comparative Study" , SBL International Meeting, University of St. Andrews, St. Andrews Scotland, 10.7.13  
 7. " 'כנגד'  ו'הפך' - יחסו של אבן עזרא לזיקות לשוניות במזמורי תהלים ובנבואה" – הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, ירושלים, כא-כה אב תשע"ג  (28.7 – 1.8.2013 (

 

 

תחומי עניין

בוגרת המחלקה לתנ"ך בבר אילן, מרצה  במדרשה, בלימודי יסוד ובמחלקה לתנ"ך.  

פרשנות מקרא, סיפור מקראי