הרב מתניה ידיד

הרב
תפקיד: 
ראש תכנית ספרא - בית מדרש לתושב"ע
דוא"ל: 

קורות חיים

מרצה לתנ"ך מחשבת ישראל ותלמוד במדרשה. מרכז את בית מדרש הערב 'בגו' ועסוק רבות בממשקים שבין האקדמיה לתורה ובעולם הרוחני של צעירים וצעירות והאתגרים שקיימים בפניהם בתרבות מערבית פוסט-מודרנית. 

לקובץ קורות חיים

פירסומים

קישור ללימוד הדף היומי