תכנית דוקטורנטיות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למי מיועדת התכנית?
לדוקטורנטיות מתחומי ידע שונים, דתיות ושאינן דתיות הרוצות להעמיק בלימוד הגמרא בעיון. התוכנית כוללת לימוד סוגיות תלמודיות בהעמקה, וליבון נושאים אלו דרך השתלשלות מסורת תורה שבעל פה עד לפוסקי ההלכה, בהיקף של 6 קורסים שנתיים.

השתתפות בתכנית מקנה מלגה ע"ס 5,000$
הקבלה לתכנית היא על סמך ראיון אישי

לפרטים נוספים ולהרשמה נא לשלוח בקשה וקורות חיים למייל- biu.midrasha@gmail.com