משרד המדרשה

שם תפקיד טלפון
מר יוני גוטמן מנהל המכון הגבוה לתורה
גב' חגית ערמון רכזת מדרשה
גב' זהבית פריד אחראית רישום לסטודנטיות ושומעות חופשיות, וריכוז הציונים
גב' אילנה קליגר אחראית אירועים ופרסומים 03-5318270