קישור לשיעורי אלול תשפ"א

נפרדות מרגעים אחרונים של תשפ"א ומתחילות את תשפ"ב עם תפילה וציפייה לשנה ברוכה.

מוזמנות לנצל את הזמן המיוחד הזה להתכונן בעזרת שיעורי חודש אלול שעלו כעת ליוטיוב:

תוכנית אלול תשפ"א