"ברוכה אסתר" מפגשים עם מרצי המדרשה בחופשת הסמסטר

עם היציאה לחופשת סמסטר, נפתחה במדרשה סדרת שיעורים מאת מרצי המדרשה לסטודנטיות וגם לקהל הרחב. 

הסדרה נפתחה בשיעור מאת ד"ר טובה גנזל בנושא 'זרים למקדש' על המורכבות של יחסי ישראל והגולה וההקשר ההיסטורי המעמיד את סיפור המגילה באור חדש ובהיר. ד"ר גנזל מתארת את הרקע ההיסטורי במהלכו התרחש סיפור המגילה והיחס בין אירועי שושן למצב המקדש בירושלים.

השיעורים לע"נ חיה שורצזון ע"ה

לצפייה בשיעורים>>