"ניגשות ללמוד" – שיח מרצות עם ד"ר טובה גנזל, יעל שלוסברג והרבנית נעמי שפירא

04/01/2021 - 12:00