מפגש תכנית ראשית - סיור במקווה

20/01/2020 - 12:00 - 14:00