התוועדות י"ט כסלו במדרשה

17/12/2019 - 17:00 - 18:00