מפגש לבנות 'תורה לשמה'

16/12/2019 - 19:00 - 21:30