עצרת זכרון לרצח רה"מ יצחק רבין

10/11/2019 - 12:00 - 14:00