כנס סוציולוגיה - יחס ההלכה לאנשים עם מוגבלויות

13/05/2019 - 12:00