ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה - שיחות ליום השואה מ 12:00-14:00, הלימודים מסתיימים ב 18:00

01/05/2019 - 12:00