הרצאה של הלינה בירנבאון ניצולת שואה

17/12/2018 - 10:00