לימודים מסתיימים ב 16:00 להדלקת נרות חנוכה

02/12/2018 - 16:00 - 06/12/2018 - 16:00