כנס משותף עם המחלקה ללימודי א"י בנושא ירושלים

08/11/2018 - 12:00 - 18:00