מבחנים סמסטר ב תשע"ח

17/06/2018 - 08:00 - 21/06/2018 - 08:00

                                                          

לכל תלמידות המדרשה

בחינות סמסטר ב' תשע"ח

 

בחינות סמסטר ב' מועד א' יתפרסו על פני השבועיים האחרונים של הסמסטר, בין התאריכים: יום ראשון כז' סיון (10/06/18)

עד יום חמישי ח' תמוז (21/06/2018).

המבחנים מתקיימים בזמן השיעורים באותו מקום באותה שעה של כל שיעור ושיעור.

מבחן שנקבע לשבוע הראשון של הבחינות,(או מועד מיוחד) השיעורים הבאים יתקיימו כרגיל למרות שהיה כבר מבחן והנוכחות בהם היא תנאי לבדיקת המבחן. קורס שלא מופיע בלוח המבחנים, השיעורים יתקיימו כרגיל ויש לשאול את המרצה כיצד יקבע הציון.

בדרך כלל המבחנים באוניברסיטה מתקיימים בחופשת הסמסטר לכן המדרשה מקדימה את זמן המבחנים כדי שלא תיווצר חפיפה .

 

מועד  ב' יתקיים בימים רביעי – חמישי ו'-ז' אב תשע"ח   (18-19.07.2018) מ-10:00 עד 13:00 בבית מדרש

                     

את העבודות יש להגיש לא יאוחר משבועיים מאז תום הסמסטר כלומר עד תאריך              כט' תמוז תשע"ח (12.07.2018)

תלמידות המגישות את העבודה למזכירות (ולא למרצה) צריכות להגיש עותק מודפס ולמלא טופס הגשת עבודה הנמצא במזכירות.       

 

מזכירות המדרשה

 

שבוע ראשון בחינות>>

שבוע שני בחינות>>