מפגש פורום מדעי היהדות עם פרופ' יגאל לוין, מהמחלקה לתולדות ישראל, בנושא "התנ"ך כמקור היסטורי ומקור אמוני – קווי יסוד מקבילים או מתחברים?"

08/04/2018 - 18:00