הרצאה של ניצולת שואה הלינה בירנבאום

12/04/2018 - 10:00 - 11:30