הרצאה של ניצול שואה דוד רייטנר

09/04/2018 - 10:00