הרצאה משותפת עם הקמפוס החרדי "הדילמה של העזרה"

06/06/2018 - 20:00