לזכור- משמעות זיכרון השואה - שיח מרצים וסטודנטיות

09/04/2018 - 12:00 - 13:30