פעילות משותפת עם הקמפוס החרדי-הרצאתו של הרב בקשט רב הקמפוס החרדי בנושא דמותו של אליהו הנביא

24/01/2018 - 18:00