יום לימוד בחופשת סמסטר

19/02/2018 - 10:00

10:00- 11:15 רבקה רביב

11:30-12:45 הרב קראוס

13:00-14:00 יעל שלוסברג

להרשמה לחצי כאן>>