יום לימוד בחופשת סמסטר

12/02/2018 - 10:00

10:00- 11:15  רב לנדא

11:30-12:45  רב אברהם

13:00-14:00 נעמה סט

להרשמה לחצי כאן>>