יום לימוד בחופשת סמסטר

29/01/2018 - 10:00

10:00- 11:15  חנה הנדלר

11:30-12:45 לאה הימלפרב

13:00-14:00 אסנת שילה

להרשמה לחצי כאן>>