סיור הכרת בית הכנסת עם הרב סמט

07/05/2018 - 17:30 - 19:20