שבת קמפוס מתיבתא ואתנחתא

27/04/2018 - 08:00 - 28/04/2018 - 21:00