שבת מתיבתא אתנחתא חותם וספרא

22/12/2017 - 17:00 - 23/12/2017 - 17:00