אירוע חנוכה לעולות חדשות

19/12/2017 - 19:00

נשמח מאוד בבואך!!!