תפילת ראש חודש שבט משותפת

17/01/2018 - 07:40 - 08:20