יום עיון לחיילות - אלומה

08/06/2017 - 09:10 - 14:10

מתקיים בבנין מוזיקה