שקט מצלמים- יום צילומים במדרשה

17/05/2017 - 09:00 - 15:00