חנוכת בית המדרש במדרשה

03/07/2017 - 14:00 - 16:40