מפגש לתכנית ראשית עם הרב יהודה ישרים

09/05/2017 - 19:50 - 21:00