שיחה עם אריה שרף ניצול שואה

24/04/2017 - 10:00 - 12:00