יום לימוד תורה לקראת שבועות

29/05/2017 - 10:00 - 16:00