כנס לימוד תורה לנשים בציונות הדתית

04/06/2017 - 12:00 - 18:00