יום עיון והתוועדות לקראת פורים

07/03/2017 - 17:00 - 21:00