רבים ביד מעטים - יום לימוד תורה לכבוד חג האורים

21/12/2016 - 14:00 - 20:00